IMG_8733-a-2.jpg

Reliëf van Henny Zandjans.

Aangeboden tijdens de opening in 1979
door clubs die gebruik maken van de sportzaal.

Het reliëf, uitgevoerd in chamotte, beeldt zes
tandwielen uit  die in beweging worden gehouden
door sportfiguren. De kunstenaar wil met
dit werk de beweging en vooral de kracht
 symboliseren die van de sport uitgaan.

U ziet het kunstwerk bij de hoofdingang.

IMG_8742-b.jpg

               Kantine

WP_20140407_026.jpg

        Kleedkamer

IMG_8716-z.jpg

           Gehele zaal

IMG_8724-z-2.jpg

             'Halve' zaal

IMG_8719-t.jpg

              Tribune

IMG_8739-v-1.jpg

         Vergaderruimte

Algemene informatie en overzicht tarieven.

Bestuur.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden. Ze  is belast met het besturen van de stichting. De voorwaarden en de tarieven voor het huren van een ruimte in de sportzaal zijn door het bestuur vastgesteld.
Tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren o.a. het verhuur van de ruimtes, schoonmaak, veiligheid en financiële zaken.

Sinds de privatisering in juni 2015 is de stichting - naast beheer en exploitatie van de sportzaal - ook volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud.

Op werkdagen is voor schoonmaak en toezicht een beheerder aanwezig.

Voor contact met het bestuur kunt u een contactformulier invullen onder de knop 'CONTACT'. 


Gebruikers.
Vaste gebruikers maken wekelijks gebruik van de zaal.
Sinds  2015 behoren gym.ver. DGV,  volleybalvereniging
Time Out '75, OBS Stedeke en VV Diepenheim tot
de vaste gebruikers.

Naast de vaste gebruikers zijn er verenigingen of andere organisaties die zo nu en dan gebruik maken van de sportzaal of een andere ruimte.

Adres Sportzaal.
Sportzaal Stedeke.       Dr. C.A.J. Quantstraat 17.   7478 XA   Diepenheim

Adres secretariaat.
Stichting Sportzaal Stedeke. Ruimersdijk 48.  7478 AL Diepenheim.

Bankrekening SSS: NL 81 RABO 0142796565

BTW nummer: NL8189.84.624.B01

KvK nummer:  08170246

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarieven gebruik sportzaal Diepenheim 2023

 Artikel 1 Tarieven 2023

1. Voor het gebruik van de sportzaal te Diepenheim zijn gebruikers de navolgende huur verschuldigd:

   a. gebruikers als bedoeld in artikel 2 lid 1        :     € 15,00 per uur;

   b. gebruikers als bedoeld in artikel 2 lid 2 en 3 :     € 26,00 per uur;

   c. gebruikers als bedoeld in artikel 2 lid 4        :     € 29,00 per uur;

   d. gebruikers als bedoeld in artikel 2 lid 5        :     € 50,- per uur.

2. Bij verhuur van de halve zaal wordt aan de betreffende huurder de helft van de
verschuldigde huur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, in rekening gebracht.

3. De ruimtes worden afgerond per uur of half uur in rekening gebracht.

4. Het gebruik van opbergruimte in de zaal voor de vaste verenigingen is in de

zaalhuur verrekend.

5. De huur van de barruimte in de sportzaal te Diepenheim bedraagt € 950,-

per jaar. De verhuur van de barruimte is de verantwoordelijkheid van Volleybalvereniging Time Out '75.

6. Voor het  gebruik van de bestuurskamer in de sportzaal te Diepenheim is een huur
verschuldigd van € 12,50 per dagdeel (incl. gebruik koffie/thee)

7. Voor het gebruik van de kantine (zonder gebruik keuken, bar en zaal) in de sportzaal te
Diepenheim is een huur verschuldigd van € 12,50 per uur.

8. Voor het gebruik van de kantine als overblijfruimte voor de school is een bedrag
van  € 700,- verschuldigd, daarnaast € 250,- voor het gebruik van de bestuurskamer als lesruimte.

9. Voor het gebruik van overige opbergruimtes is een bedrag van € 50,- verschuldigd.

10. Bij bijzondere activiteiten, waarbij de sportzaal voor langere tijd niet verhuurbaar is, wordt door het bestuur van Stichting Sportzaal Stedeke een offerte uitgebracht aan de mogelijke huurder.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

1. Lokale sportverenigingen: sportverenigingen die met een volledige rechtsbevoegdheid  zijn
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en
die statutair zijn gevestigd in de gemeente Hof van Twente;

2. Niet-lokale sportverenigingen: sportverenigingen die met een volledige rechtsbevoegdheid
zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Veluwe en
Twente maar die statutair niet zijn gevestigd in de gemeente Hof van Twente;

3. Sportbond: vereniging tot bevordering van de belangen van enige tak van sport;

4. Niet-commerciële huur door derden: de huur van een binnen-
of buitensportaccommodatie, anders dan door een sportvereniging als bedoeld
onder 1. en 2. en een sportbond als bedoeld onder 3, voor het organiseren van
activiteiten zonder winstoogmerk.

5. Commerciële huur: de huur van een binnen- of buitensportaccommodatie voor het organiseren van activiteiten met winstoogmerk;

Artikel 3 Indexering

1. Voor zover niet anders bepaald, vindt  jaarlijks, per 1 januari, indexering van de tarieven plaats.

2. De tarieven worden bij indexering naar boven afgerond op een veelvoud van 5 eurocent.

 Vastgesteld  door het bestuur van Stichting Sportzaal Stedeke op 27 november 2019

Rev.01: 10-12-2014: Aangevuld. Rev.02: 1-01-2016:Tarieven 2016 aangegeven. Rev. 03: 1-01-2018. Tarieven 2018 aangegeven.
Rev. 04  1-01-2019 Tarieven 2019 aangegeven    Rev. 05  1-01-2020  Tarieven 2020 aangegeven..Rev. 06 1-01-2021 Tarieven 2021.
Rev. 07: Tarieven 2022  Rev. 08 Tarieven 2023.  Rev.09 Tarieven 2024.